ANNONS:
ANNONS:

Så går ett bestraffningsärende till på Västergötlands Fotbollsförbund

Hur vet man vem som är skyldig vid en incident på fotbollsplanen?
Och vem bestämmer egentligen vad straffet ska bli?
Lokalfotboll.se slog Mats Karlén på VFF en signal för att reda ut hur ett bestraffningsärende egentligen går till.

Efter incidenten i matchen mellan Lidköping United och Lundsbrunn har det varit många åsikter om det inträffade. Inte minst här på Lokalfotboll.se. Många av debattörerna hänvisar till domarrapporter och liknande där sanningen tydligen ska komma fram. Men är det verkligen så det fungerar?

Lokalfotboll.se tog med anledning av detta sitt ansvar som upplysare inom lokalfotbollen och slog en signal till Mats Karlén på Västergötlands Fotbollsförbund  för att reda ut hur ett bestraffningsärende egentligen går till.

Först och främst. Hur får ni reda på att en incident likt den mellan United och Lundsbrunn har inträffat?
– Vanligtvis sker detta via en domarrapport, men just denna gång fick vi infon via radion under måndag morgon. Eftersom jag då inte hunnit få in en domarrapport slog jag idag domaren Magnus Lindh en signal för att höra hur han tänkt gå vidare med händelsen. Han berättade då att det kommer att komma in en rapport under kvällen.

Hur lång tid har domaren på sig att lämna in en domarrapport efter en händelse likt den i söndags?
– Domaren har tre dagar på sig att redigera sin matchrapport. I denna skriver han in målskyttar, resultat,varningar och utvisningar. När det gäller grova utvisningar och incidenter likt den som du nämner ser vi gärna att en rapport kommer in så fort som möjligt så att vi kan ta tag i ärendet från förbundshåll.

Vad innehåller egentligen en rapport från domaren?
– En domarrapoort innehåller domarens syn av händelseförloppet vid en incident. Här rapporteras det vilka spelare som varit inblandade och gått över gränsen. Vad dessa sa och gjorde etc. Denna handling är dock inte offentlig och något som vi lämnar ut.

När ni väl har fått in domarrapporten på förbundet. Vad gör ni då?

Domarrapporten är grunden i det bestraffningsärende som förbundet gör i ordning.

– När detta skett gör vi ordning ett bestraffningsärende som innehåller bl.a. domarrapporten. Dessa dokument skickas sedan ut i två exemplar till berörda föreningar. Ett exemplar är till föreningen och ett ska ges till spelaren som är rapporterad. Spelaren har då en vecka på sig att bestrida rapporten och yttra sig i ärendet. Om det inte kommer in något yttrande tar vi det som att spelaren accepterar rapporten. Ungefär hälften av alla rapporter kommer det in ett yttrande på. Men inte heller denna handling är ofentlig och lämnas ut.
I fallet ”United mot Lundsbrunn” kommer de spelare som rapporterats att få på sig till den 5 april att yttra sig i ärendet.

Vem eller vilka beslutar sedan kring vilken påföljden ska bli för en spelare eller förening?
– Vi har en Disciplinnämd som har beslutsmöte via telefon varje tisdag. Denna tar hänsyn till domarrapport, eventuellt yttrande från den rapporterade spelaren och ibland även annan info som kommit in i ärendet. Med detta som grund tas ett beslut i ärendet. Om man anser att spelaren eller föreningen gjort sig skyldiga dömer man också ut en påföljd. Beslutsmöte efter söndagens incident kommer att ske den 9 april.

Vilka kan generellt bli påföljderna för en spelare eller förening på lokal nivå som gjort sig skyldiga?
– I regel är det mesta spelarbundet och inriktat på en speciell spelare. Här handlar det om allt ifrån en tillrättavisning till avstängning från en vecka upp till emot 18 veckor. Just i fall när det handlar om riktigt långa avstängningar handlar det ofta om kontakt och hot mot domaren. Kan också röra sig om våld mot en motspelare.
När en förening straffas handlar det allt om oftast att det rört sig om upprepade förseelser. Kan vara att det varit stökigt i samband med lagets matcher vid upprepade tillfällen till att man slarvat och spelat med spelare som bortde varit avstängda. I dessa fall är påföljden böter.
Just domen i ett ärende och skälet till att Desciplinnämden dömt på ett visst sätt är det enda i ärendet som är offentligt.

Utan att kommentera ärendet ”United mot Lundsbrunn”. Vad är din syn på händelser likt denna som leder till rapport och skulle du säga att dessa rapporter har minskat eller ökat i antal?
– Utan att ha något annat än min känsla att gå på så skulle jag säga att vi ser en liten ökning . Dock är det mer rapporter om verbala och sociala incidenter än sådana som innehåller ojust spel.

Tycker dock att det är väldigt bra att ni tar upp frågan då den är jätteviktig. Tror att det handlar mer om att förebygga dessa händelser än att hålla på och bestraffa hela tiden. Vi i förbundet jobbar tillsammans med domarklubbarna med SIV (Samspel i Västgötafotbollen) för att förmedla hur man bör uppträda på en fotbollsplan. Det handlar om att respektera varandras roller på och vid sidan av en fotbollsplan.
Till sist handlar det ändå om ett föreningsansvar kan jag dock tycka. Att man berättar för sina spelare och ledare vad som egentligen gäller.
Det pratas väldigt mycket taktik och vem som ska befinna sig var när det slås en hörna, men väldigt lite om hur man ska uppträda på planen. Det borde vara minst lika viktigt!

 

Lämna en kommentar